LP Viestin kapteenit, 10-vuotisjuhlavuoden kirjoitukset – Osa 5, Elina Käsnänen

Avaimet hyvään johtajuuteen kapteenin roolissa – LP Viesti 10 vuotta

Minulla oli kunnia toimia 10 vuotiaan LP Viestin kapteenina sen juhlavuotena. Kapteenina toimiminen oli minulle opettavainen ja silmiä avaava kokemus; kyseisessä tehtävässä olet esillä monissa erilaisissa yhteyksissä sekä kannat vastuuta pelaajien ja valmentajien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä sai minut pohtimaan useasti kapteenin johtajuutta ja sen roolia joukkueurheilussa, sekä millaista johtajuutta LP Viestissä sen 10 vuotisen historiansa aikana on ollut.

LP Viestin joukkueissa on ollut kapteeneina vahvoja johtajia, ja he ovat omalla esimerkillään tehneet LP Viestistä sellaisen kuin se tänä päivänä on: Hanna-Mari Arminen, Riikka Arminen, Kaisa Nyman (o.s Jokinen) ja Pauliina Vilponen. Heidän rooliansa seuran historiassa ei voi liikaa korostaa. Heillä kaikilla on monia johtajille ominaisia ja toivottuja hyveitä; periksiantamattomuutta, nöyryyttä, oikeudenmukaisuutta, rohkeutta ja avarakatseisuutta. Lisäksi heillä on ollut kyky nähdä ja kohdata jokainen yksilö sellaisenaan sekä kunnioittaa joukkuekavereita tekemällä kovasti töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisilla ominaisuuksilla vahvistettu johtaja ja yhteisö kykenevät mitä suurimmalla todennäköisyydellä saavuttamaan sille asettamansa tavoitteet niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Saksalainen filosofi Immanuel Kant on lausahtanut hyveistä seuraavasti:

“Virtue is the moral strength of the will in obeying the dictates of duty”

Vapaasti suomennettuna hyve on mielen moraalinen vahvuus yksilön noudattaessa hänelle toteutettavaksi tarkoitettuja velvollisuuksia. Kirjallisuudessa perinteisiä johtajalle ominaisia hyveitä on pidetty perustana sille, miten hyvin johtaja tehtävässään menestyy. Näitä hyveitä ovat mm. viisaus, rohkeus, inhimillisyys, tyyneys sekä perinteisiksi miellettyjen rajojen rikkominen ja niiden ylittäminen (transcendence). Kilpaurheilussa menestyksen mittareita ovat meriitit eli mitalit ja voitot, mutta myös yksilölle ja ryhmälle asetetut laadulliset tavoitteet; miten ryhmä toimii yhdessä, miten kaikkia sen jäseniä kohdel-laan? Kuinka ryhmän jäsenet auttavat toisiaan ja miten kovaa he tekevät töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Eettisesti tehokas ja hyvää tulosta tekevä johtaja tekee asiat oikein, oikealla tavalla ja oikeista syistä. Tähän kiteytyy myös johtajuuden vaikeus ja haasteet. (”the challenge of getting all of it right”; ks. Ciulla & Forsyth 2011.)

Hyvän johtajuuden yhtenä mittarina voitaisiin pitää yksilön hyvinvointia. Se on melko yksinkertainen ja tehokas tapa testata, onko kaikki mennyt oikein tai edes sinne päin. Joukkueurheilussa koetaan kauden aikana monia tunteita ja hetkiä, jolloin tuntuu, että oma hyvinvointi, sekä henkinen että fyysinen, on koetuksella. Perimmäinen tunne kuitenkin siitä, että voinko hyvin tässä yhteisössä, kertoo paljon. Tähän voidaan päästä sillä, että tulosten lisäksi tarkastellaan myös, miten tulokset on saavutettu. Vastaus saattaa tuottaa arvokasta tietoa yhteisön tilasta ja siitä, kuinka hyvin sekä johtajuudessa että ryhmän tasolla on yhdessä onnistuttu.

Omat haasteensa on siinä, että saa kaikki asiat ”oikein” – lieneekö tuo edes mahdollista. Voisin kuitenkin todeta, että moni asia LP Viestin 10 vuotisen historian aikana on mennyt oikein, koska se tuottaa edelleen kaikille jäsenilleen sekä muille lentopallon seuraajille unohtumattomia ja menestyksekkäitä hetkiä urheilun parissa. Kestävälle pohjalle rakennettu organisaatio ja sen historian saatossa toimineiden vahvojen johtajien ja upeiden pelaajien esimerkki vievät LP Viestin varmasti myös seuraavalle yhtä menestyksekkäälle vuosikymmenelle.

Onnea 10-vuotias LP Viesti!

Terkuin

Elina #8

Lähteet

Ciulla, J. B., & Forsyth, D. R. (2011). Leadership ethics. The SAGE Handbook of Leadership, 229-241.

– – – – – – – – – –

Sarjan päättää päättyneellä kaudella kapteenina toiminut Hillaelina Hämäläinen.